Asas teori muzik

1. Carta Nama Not, Jenis-jenis Not, Simbol Not dan Nilai Not.
Huraian Persamaan Nilai Not.
Tanda-tanda Rehat (Rest)
Meter / Tandamasa dan Garis Bar.


Baluk. 

Baluk terdiri dari lima garis selari dan empat ruang yang digunakan untuk menulis not-not muzik.Garisan-garisan dan ruang dikira dari bawah ke atas. Garisan paling bawah dipanggil garisan pertama, begitu juga dengan ruang yang paling bawah disebut sebagai ruang yang pertama. Not-not muzik ditulis pada garis dan ruang.

Klef

Klef ialah satu tanda muzik yang ditulis pada awal setiap baluk. Klef menentukan not-not pada baluk mempunyai nama (A,B,C,D,E,F,G).

Klef Treble
Klef ditulis pada awal baluk.


Notasi Pada Baluk Dalam Klef Trebel


• Not-not pada Ruang.
• Not-not pada Garisan
• Not-not pada Ruang dan Garisan


Klef Bes (Bass)Klef ditulis pada awal baluk.
• Klef bass menetapkan garis ke 2 dari atas sebagai garis F

Notasi Pada baluk Dalam Klef Bass• Not-not pada Ruang.
• Not-not pada Garisan.
• Not-not pada Ruang dan Garisan


Garisan Leger. ( Garisan Bayangan @ Tambahan )

Garisan Leger. ( Garisan Bayangan @ Tambahan )


• Garisan leger bagi klef treble


• Garisan leger bagi klef bass


Tanda Kromat