Saturday, 12 November 2011

Prinsip Dalam Bidang Nyanyian


Sebelum seseorang mempelajari nyanyian ia perlu mengamalkan prinsip di bawah :


  • 1.       Sentiasa bersikap positif
  • 2.       Bijak dan kerap berlatih
  • 3.       Mengamalkan postur yang baik
  • 4.       Pengawal  pernafasan (costal epigastrum) yang baik
  • 5.       Pengeluaran suara atau ton yang ekspresif,rata,bersemangat,ringan kaya dan bergema
  • 6.       Penguasan dalam sebutan dan artikulasi yang jelas,tepat dan cantik
  • 7.       Penguasan teknik legato
  • 8.       Penguasan teknik yang tangkas dan fleksibel
  • 9.       Penampilan persembahan fisikal yang bersahaja-natural,bersopan dan bersikap tenang dan yakin
  • 10.   sensitif, bijak dalam membuat intertretasi yang ekspresif

No comments:

Post a Comment